Anpassa sida
Webbkarta
Startsidebild

Vår vision - Ser möjligheter!


SRCs företagstjänster riktar sig till:

Organisation  
- Systematiskt arbetsmiljöarbete

Grupper  
- Arbetsgruppsstöd och utbildningar

Chefer  
- Chefsstöd och utbildningar

Medarbetare  
- Individuellt stöd och seminarier

Våra tjänster

Effektiva verktyg att förebygga ohälsa:

 • hälso- och rehabvägledning
 • kbt-inriktat psykologstöd
 • ergonomi
 • yrkeslivsplanering
 • sjukgymnastik
 • specialistläkarbedömning
Klicka för att läsa mer

Medicinska undersökningar:

 • invaliditetsintyg
 • undersökning av specialistläkare 
Personskador

Insatser som syftar till att:

 • se tidiga tecken på ohälsa
 • hantera stress och rehabilitering
 • ge stöd i kris- och konfliktsituationer
 • ge stöd till organisations- och ledarutveckling.
Krisstöd

Arbetsförmåga och Rehabilitering

Individanpassade lösningar:

 • arbetsförmågebedömning / arbetsprövning
 • anpassning av arbetsplats/-uppgifter
 • neuropsykiatriska utredningar.
Klicka för att läsa mer
Sophiahemmet Rehab Center AB
Stockholm
Holländargatan 21 A
Tel 08-534 80 450
Göteborg
Västra Hamngatan 24-26
Tel 031-708 75 90